Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ»

Written by pr. Posted in Internet

Στα πλαίσια του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ´ ΟΙΚΟΝ ΙΙ” Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες και Κατασκευές

Θέρμανη – Ψύξη – Κλιματισμός.

Ενεργειακές λύσεις μείωσης κατανάλωσης κάθε μορφής ενέργειας.

Προγραμματισμός και συνδυασμός ενεργειακών μορφών για την μείωση του κόστους λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις και ανακατασκευές.

Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet