ΕΥΧΕΣ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!

Εύχομαι την πλήρη αναγέννηση της ψυχής όλων μας. Η θεία Ανάσταση να αποτελέσει μια νέα αρχή για τον καθένα μας με ελεύθερη ψυχή και ανανεωμένα ήθη.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕ 3D Printers

Αναλαμβάνουμε σχεδιασμό 3D του προϊόντος και εκτύπωση αυτού για έλεγχο και τυχόν ανασχεδιασμό σε περίπτωση βελτίωσης και ανάπτυξης του προϊόντος.

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του πρωτοτύπου ΕΞ ολοκλήρου, δηλαδή όλα τα στάδια υλοποίησης, από το αρχικό, 1) σχεδιασμό 3D, 2) εκτύπωση 3D, 3) υλοποίηση παραγωγικών καλουπιών όταν πρόκειται για πλαστικό υλικό και αν πρόκειται για άλλο υλικό όπως μέταλλο θα δημιουργείται ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προϊόντος σε παραγωγική διαδικασία. 

Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Google+
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet