Πληροφορικη

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων: Μελέτη Σκοπιμότητας και Προγραμματισμός Εφαρμογών

Δίκτυα και Υπολογιστικά Συστήματα: Μελέτη, Ανάπτυξη και Διαχείρηση

Βάσεις Δεδομένων: Μελέτη, Υλοποίηση, Βελτιστοποίηση και Διαχείρηση

Web/App Developement: Ολοκληρωμένες λύσεις για την παρουσία της επιχείρησης στο Διαδίκτυο, από τη σχεδίαση μέχρι την υλοποίηση και από την ενημέρωση μέχρι τα κοινωνικά δίκτυα και εξειδικευμένες εφαρμογές για smartphones/tablets

Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet