Εγκαταστασεις

Ανακαινίσεις – Κατασκευές – Επιβλέψεις όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Γεωθερμικά, Ψύξη, Κλιματισμός, Δίκτυα Φ.Α. LPG)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε είδους τεχνική μελέτη. Ενδεικτικά αναφέρονται τομείς στους οποίους υπάρχει εξειδίκευση και κατ’ επέκταση μεγάλη εμπειρία.

  • Ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων εφαρμογής κτιρίων εργοστασίων
  • Πυρασφάλειας /Πυροπροστασίας
  • Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
  • Ενεργειακές μελέτες κτιρίων εργοστασίων και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
  • Μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Google+
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet