ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕ 3D Printers

Written by pk. Posted in Διαφορα

Αναλαμβάνουμε σχεδιασμό 3D του προϊόντος και εκτύπωση αυτού για έλεγχο και τυχόν ανασχεδιασμό σε περίπτωση βελτίωσης και ανάπτυξης του προϊόντος.

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του πρωτοτύπου ΕΞ ολοκλήρου, δηλαδή όλα τα στάδια υλοποίησης, από το αρχικό, 1) σχεδιασμό 3D, 2) εκτύπωση 3D, 3) υλοποίηση παραγωγικών καλουπιών όταν πρόκειται για πλαστικό υλικό και αν πρόκειται για άλλο υλικό όπως μέταλλο θα δημιουργείται ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προϊόντος σε παραγωγική διαδικασία. 

Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet