Βιομηχανικη Σχεδιαση

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχεδιασμός νέου προϊόντος σε 3D απεικόνιση και έλεγχος λειτουργίας. Πλήρης ολοκλήρωση σχεδίων ψηφιοποιημένων.

Δημιουργία αρχείων που είναι συμβατά μ’ όλα τα CAM προγράμματα των C.N.C μηχανημάτων για βιομηχανική παραγωγή ή απλά αυτοματοποιημένη παραγωγή.

Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Google+
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet