Αδειοδοτησεις

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

  • Περιβαλλοντικών  όρων
  • Κυκλοφοριακών συνδέσεων κόμβων
  • Γνωμοδοτήσεις για νέες εγκαταστάσεις

ΑΔΕΙΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • Εργοστασίων, Βιοτεχνιών, Βιομηχανιών
  • Εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, Πρατήρια υγρών καυσίμων
  • Σταθμών αυτοκινήτων Parking
  • Χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Ανανεώσεις αδειών λειτουργίας

Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet