ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕ 3D Printers

Αναλαμβάνουμε σχεδιασμό 3D του προϊόντος και εκτύπωση αυτού για έλεγχο και τυχόν ανασχεδιασμό σε περίπτωση βελτίωσης και ανάπτυξης του προϊόντος.

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του πρωτοτύπου ΕΞ ολοκλήρου, δηλαδή όλα τα στάδια υλοποίησης, από το αρχικό, 1) σχεδιασμό 3D, 2) εκτύπωση 3D, 3) υλοποίηση παραγωγικών καλουπιών όταν πρόκειται για πλαστικό υλικό και αν πρόκειται για άλλο υλικό όπως μέταλλο θα δημιουργείται ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προϊόντος σε παραγωγική διαδικασία. 

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ»

Στα πλαίσια του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ´ ΟΙΚΟΝ ΙΙ” Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες και Κατασκευές

Θέρμανη – Ψύξη – Κλιματισμός.

Ενεργειακές λύσεις μείωσης κατανάλωσης κάθε μορφής ενέργειας.

Προγραμματισμός και συνδυασμός ενεργειακών μορφών για την μείωση του κόστους λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις και ανακατασκευές.

Πιστοποιητικό Αειφορίας

Πιστοποίηση αειφορίας νεοσύστατων επιχειρήσεων συλλογής και αποθήκευσης χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) UCO (used curing oil).

Ανανέωση πιστοποιητικών αειφορίας με συμβουλευτική υποστήριξη άμεσης ανταπόκρισης καθ´όλη την διάρκεια του έτους.

Προετοιμασία για τον επανέλεγχο και υπολογισμό αειφορίας κατά την εκπομπή CO2 για συγκεκριμένες καλλιέργειες που βρίσκονται σε δυσμενή αντιμετώπιση από το σύστημα ISCC-EU. Όπως ελαιοκράμβη, Σόγια και κάθε άλλη καλλιέργεια που θα αυξάνει ο βαθμός αειφορίας και θα δυσχεραίνει τους υπολογισμούς εκπομπών ρύπων (CO2).

Επικοινωνήστε μαζί μας για κάθε ερώτηση σας και θα έχετε άμεση απάντηση.

Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και την Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων (2009/30/ΕΚ). Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων πρέπει να είναι τουλάχιστον 35% σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε τουλάχιστον 50% από το 2017 και σε τουλάχιστον 60% από το 2018 για τα βιοκαύσιμα που παράγονται σε νέες εγκαταστάσεις.

Το Παράρτημα V της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ορίζει τις προκαθορισμένες τιμές μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για 22 οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων (ομοίως και στο Παράρτημα IV της Οδηγίας για την Ποιότητα των Καυσίμων).

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης, αναλαβάνει τη μελέτη και σύνταξη εγχειριδίου – τεχνικού φακέλου για την έκδοση του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού ISCC-EU, μετά τον έλεγχο και την έγκριση από τον φορέα ελέγχου.

Εκπονείται ο υπολογιςμός εκπομπής του αερίου του θερμοκηπίου (CO2) σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας που εκτελεί κάθε επιχείρηση. Υπολογίζεται η ποσότητα CO2 (διοξειδίου του άνθρακα), που δεν δημιουργείται λόγω της χρήςης των βιοκαυςίμων και δεν χρησιμοποιούνται τα ορυκτά καύσιμα, όπως το γνωστό πετρέλαιο μας ή μαζούτ και τα παράγωγα του. Έτσι έχουμε το ποσοστό % της εξοικονόμησης του CO2 ο λεγόμενος δείκτης GHG.

Πιστοποιητικο Ενεργειακης Αποδοσης με τον νέο ΚΕΝΑΚ 2017-18 και Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

energeiaabcdefΜε τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Διάταξις
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Φαιάκων 29
544 33 Θεσσαλονίκη
Εγκαταστάσεις - Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων - Δίκτυα - Internet